ההמלצות שלנו

  • כל מי שמתעניין ברכישת כל נכס נדל"ן שהוא, כדאי שיראה את הנכס/ הקרקע במו עינו! אתם אחראים, הנכס הוא שלכם!
  • לבדוק! תבדקו את כל הנתונים שמוסרים לכם!
  • קיים הבדל עצום בין קרקע פרטית "טאבו" לבין קרקע השייכת למנהל – תבדקו היטב מי בעל הקרקע!
  • רכישת קרקע חקלאית היא השקעה לטווח בינוני וארוך. שינוי יעוד קרקע הוא תהליך ארוך ומורכב אשר סופו אינו ידוע מראש.
  • יש לקחת בחשבון שבעת שינוי יעוד הקרקע חלקים גדולים (לעיתים עד 50%) צפויים להיות מופקעים ועם שינוי יעוד הקרקע צפוי בעל הקרקע לשלם בגינה היטל השבחה ופיתוח.